Zarząd

Zarząd

 

 

Karolina Mzyk Callias

Karolina Mzyk Callias

Prezes Zarządu

Jako drugie pokolenie właścicieli Final, Pani Karolina Mzyk-Callias kontynuuje dziedzictwo stworzone przez ojca, który założył firmę 25 lat temu. Dzięki pasji, zaangażowaniu i wizji Założyciela dynamiczny rozwój firmy FINAL S.A. trwa nieprzerwanie już od 25 lat, dostarczając profile aluminiowe dla wielu branż inżynieryjnych na rynku międzynarodowym.

Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Yawal, Pani Karolina Mzyk-Callias pracowała w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w zakresie globalnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju, rozwijając politykę i zarządzając globalnymi programami partnerskimi w wielu krajach świata, współpracując z rządami i przedsiębiorstwami w zakresie planowania i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Pani Karolina Mzyk uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie w Yorku, UK, dyplom podyplomowy na Uniwersytecie w Cambridge, UK oraz otrzymała Executive MBA w NYU Stern School of Business, USA.

 

Artur Depta

Artur Depta

Wiceprezes Zarządu 

Z Grupą Yawal związany od 2019 roku. Swoją karierę zawodową zaczynał w bankowości, gdzie spędził 10 lat, pracując w Euro Banku i PKO BP. W latach 2006-2018 był związany z Grupą Ferro, w której pełnił funkcję Dyrektora Finansowo-Administracyjnego oraz Wiceprezesa Zarządu. Zasiadał również w Radach nadzorczych Novaservis spol. Sro oraz Yuhuan AMG Just Valve. Posiada tytuł MBA Oxford Brookers University, Wyższej Szkoły Zarządzania – The Polish Open University.

LinkedIn