Jakość

Wysoka jakość produkcji wyrobów aluminiowych

Misja i wizja przedsiębiorstwa Final S.A. wyznaczają nadrzędne cele, jakimi kieruje się cały zespół wyspecjalizowanych pracowników gotowych na wyzwania stawiane przez klientów, wysłuchanie ich potrzeb i stworzenie profili aluminiowych w pełni odpowiadających innowacyjnym projektom. Kompleksowe działanie na specjalistycznych urządzeniach pozwala na obsługę, która rozpoczyna się od procesu wyciskania i po kolei przechodzi przez proces anodowania, lakierowania i obróbkę mechaniczną. Kluczową rolę w naszym rozwoju odgrywa zapewnienie gruntownej opieki klientowi, który może liczyć na model procesu produkcji “one stop shop” - wszystko pod jednym dachem.

Prowadzone czynności opieramy nie tylko na poszanowaniu wizji i wymagań klienta, ale także poszanowaniu środowiska naturalnego, za które odpowiedzialność spoczywa na barkach nas wszystkich. Skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmująca System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015 z każdym rokiem jest doskonalona i dostosowywana do nowych wytycznych.

Cały zespół firmy Final S.A. z pełną świadomością zobowiązuje się do:

  • ciągłej poprawy jakości obsługi i procesu produkcji;
  • spełniania wymagań i przepisów dotyczących działalności firmy, naszych wyrobów, oddziaływania na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • dbałości o środowisko naturalne w proekologicznym duchu;
  • prowadzenia racjonalnej i niestwarzającej zagrożeń dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie i przekazywanie ich do utylizacji lub recyklingu;
  • optymalnego wykorzystywania mediów energetycznych, surowców i materiałów;
  • podnoszenia kwalifikacji, rozwoju świadomości, kształtowania właściwych postaw i wzmacniania zaangażowania pracowników w zakresie jakości wyrobów, ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zapewnienia odpowiednich zasobów do realizacji niniejszej polityki firmy Final S.A.