Informacje dla akcjonariuszy

Siedziba:

FINAL S.A.

ul. Koksownicza 9 
42-523 Dąbrowa Górnicza

Telefon i fax:
Telefon: 48 32 299 00 00,
e-mail: FINAL@FINAL.PL

 

Karolina Mzyk Callias – Prezes Zarządu

Artur Depta – Członek Zarządu


NIP 573-22-87-848 
REGON:
Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000062921

Kapitał Zakładowy : 24,959,388.60 zł (opłacony w całości)

Konta bankowe FINAL S.A.:

Konto bankowe w PLN
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
numer rachunku: 74 1090 2024 0000 0001 1909 5437

Konto bankowe w EUR
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
numer rachunku: 62 1090 2024 0000 0001 1909 5459
Swift WBKPPLPP

V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Final S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Koksownicza 9, 42-523 Dąbrowa Górnicza, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600.

Piąte wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 3/2021 (6148) Z DNIA 7 STYCZNIA 2021 R. pod POZYCJĄ 883.

Dąbrowa Górnicza, dnia 7 stycznia 2021 r.

IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Final S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Koksownicza 9, 42-523 Dąbrowa Górnicza, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600. Czwarte wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 242/2020 (6132) Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R. pod POZYCJĄ 70868.

Dąbrowa Górnicza, dnia 11 grudnia 2020 r.

III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Final S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Koksownicza 9, 42-523 Dąbrowa Górnicza, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600. Trzecie wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 210/2020 (6100) Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2020 R. pod POZYCJĄ 57982.

Dąbrowa Górnicza, dnia 27 października 2020 r.

II WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Final S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Koksownicza 9, 42-523 Dąbrowa Górnicza, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600.

Drugie wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 188/2020 (6078) Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 R. pod POZYCJĄ 49314.

Dąbrowa Górnicza, dnia 25 września 2020 r.

I WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Final S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Koksownicza 9, 42-523 Dąbrowa Górnicza, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600.
Pierwsze wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 175/2020 (6065) z dnia 8 września 2020 r. pod pozycją 45293.

Dąbrowa Górnicza, dnia 8 września 2020 r.