Lakierowanie

Lakierowanie profili aluminiowych

Szeroka oferta firmy Final S.A. pozwala na dostosowanie usług opartych o różnoraką technologię do potrzeb klienta, dzięki czemu profile aluminiowe stają się trwalsze i często wykorzystywane są w celach dekoracyjnych. Jednym z takich procesów jest malowanie proszkowe aluminium, które Final przeprowadza w nowoczesnej lakierni z pionowym sposobem zawieszania i transportu profili. Wysoki poziom techniczny wyposażenia malarni pozwala na uzyskanie najlepszej jakości lakierowania proszkowego, a także dużej wydajności. Nowoczesna linia umożliwia i zapewnia:

 • lakierowanie profili o długości do 7500 mm i o maksymalnym przekroju wpisanym w prostokąt o wymiarach 120 x 250 mm;
 • wydajność utrzymaną na poziomie 1000 m2 na godzinę.

Lakierowanie proszkowe - urządzenia i stanowiska techniczne

Nowoczesna lakiernia do malowania proszkowego aluminium wykorzystuje szereg innowacyjnych urządzeń i wiele stanowisk technologicznych. Wśród najważniejszych znajdują się:

 • stanowisko wieszania profili składające się ze stołu podawczego, prowadnic profili umożliwiających przejście z pozycji poziomego podawania do pionowego zawieszanie na przenośniku transportowym;
 • przenośnik transportowy wraz z układami smarowania oraz piecem do odlakierowywania haków;
 • tunel obróbki chemicznej;
 • zespolona konstrukcja suszarki i pieca polimeryzacyjnego;
 • kabina lakiernicza;
 • stanowisko rozładunku profili, składające się ze stołu odbiorczego profili i separatora profili umożliwiającego przejście z pozycji pionowej do pozycji poziomej na stole odbiorczym;
 • urządzenia pomocnicze: stacja wody zdemineralizowanej, instalacje odzysku ciepła, centrale nawiewno-wywiewne, przepompownia ścieków, sprężarkownia;

Proces obróbki chemicznej odbywa się metodą natrysku preparatów i wody na powierzchnię profili aluminiowych. W celu wytworzenia warstwy konwersyjnej, czyli powłoki ochronnej, stosowane są preparaty polimerowe bezchromowe najwyższej jakości, które zapewniają bezpieczeństwo i najlepsze efekty. Co ważne, instalacja natryskowa w lakierni Finalu pozwala na stosowanie preparatów bezchromowych.

Sekwencja następujących po sobie procesów związanych z lakierowaniem proszkowym aluminium to:

 • kwaśne mycie, odtłuszczanie i trawienie powierzchni profili;
 • kwaśne trawienie;
 • płukanie w wodzie;
 • płukanie w wodzie zdemineralizowanej;
 • pasywacja bezchromowa;
 • płukanie w wodzie zdemineralizowanej.

Lakierowanie profili aluminiowych

Lakierowanie profili aluminiowych

Ekologiczne lakierowanie proszkowe aluminium

Innowacyjne procesy dotyczące lakierowania proszkowego aluminium związane są z ekologicznym podejściem do codzienności. Lakierowanie proszkowe aluminium, za które odpowiada firma Final, odbywa się według stosownych Dyrektyw Unii Europejskiej kładących nacisk na maksymalne wyeliminowanie preparatów zawierających chrom, które wykorzystywane są przy obróbce chemicznej aluminium. Dodatkowo korzystanie z preparatów polimerowych bezchromowych przyczynia się do łatwiejszej obróbki ścieków, a także obniżenia kosztów z tym związanych.

Etapy końcowe lakierowania proszkowego profili aluminiowych

Profile aluminiowe poddane procesom obróbki chemicznej przekazywane są do suszarki, a następnie specjalny przenośnik transportowy przesyła je do automatycznej kabiny lakierniczej. Aplikacja proszku o wybranej kolorystyce odbywa się dzięki dwóm nowoczesnym dyskom OFB4, a nie standardowym pilotom elektrostatycznym. Trasa transportera w postaci podwójnej omegi to kolejne innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na jednolitą aplikację proszku (jakość i grubość) na całym obwodzie malowanego profilu. Dzieje się tak, ponieważ profile aluminiowe są ustawione pod optymalnym kątem w stosunku do dysku. Postępowa technologia stosowana przez firmę Final zapewnia wysoką jakość dzięki rozrzutowi grubości lakierniczej wahającemu się w granicach 5-10 µm. W lakierowaniu poziomym rozrzut ten może wynosić kilkadziesiąt µm.

Automatyczna kabina lakiernicza, w której następuje malowanie proszkowe profili aluminiowych jest wyposażona w układ podawania, przygotowywania, a także odzysku proszku czy natychmiastowego czyszczenia kabiny przy zmianie koloru barwnika. Ciekawym rozwiązaniem są przewijające się ściany kabiny podczas jej czyszczenia.

Proces polimeryzacji, w wyniku którego cząsteczki reagują same ze sobą, odbywa się w piecu przelotowym jednostronnie otwartym o przebiegu transportera w kształcie litery U dwukrotnie powtórzonym. Proces jest realizowany zgodnie z parametrami zalecanymi przez producentów farb proszkowych. Szybkie ustawienie parametrów pracy pieca jest możliwe dzięki wielopunktowemu układowi pomiaru temperatury i automatycznemu sterowaniu, dzięki czemu proces polimeryzacji przebiega znacznie szybciej i staje się bardziej wydajny.

Lakiernia Final S.A. Posiada certyfikat QUALICOAT, który określa wymagania techniczne znaku jakości dla farb ciekłych i proszkowych na aluminium do zastosowań architektonicznych. Wymagania certyfikatu mają na celu zapewnienie wysokiej jakości powlekanych produktów do zastosowań architektonicznych, niezależnie od zastosowanego rodzaju procesu powlekania. Wszelkie czynności związane z obróbką wtórną, które nie zostały określone w niniejszych Wymaganiach, mogą wpłynąć na jakość powlekanego organicznie produktu i są prowadzone na odpowiedzialność każdego, kto taką obróbkę stosuje.

Lakierowanie profili aluminiowych