Modernizacja Prasy T3

Realizując strategię nieustannego rozwoju oraz optymalizacji procesu produkcji, w czasie zimowego postoju remontowego na przełomie 2020/2021 roku w Herbach na prasie T3 przeprowadzono inwestycje mające na celu zwiększenie dostępności prasy oraz poprawę jakości dostarczanych profili aluminiowych.

Prasa T3 ze względu na pierwotnie przyjęte założenia charakteryzowała się koniecznością przeprowadzania codziennych krótkich postojów celem usunięcia zmagazynowanych za prasą piętek i pozostałości wytłoczonych biletów. Postoje i prace serwisowe wymuszone były procesem technologicznym, który zakłada, że z każdego biletu musi zostać krótki odcinek o długości około 20 milimetrów. Ma to na celu utrzymania czystości procesu i produktu. Aby wyeliminować krótkie postoje, zamontowano wyciąg do piętek, dzięki któremu możliwa jest ich ewakuacja bezpośrednio za halę produkcyjną. Tam mogą być szybko i bezpiecznie przetransportowane do pojemników zbiorczych bez konieczności zatrzymywania prasy.

Kolejną inwestycją, o której warto wspomnieć, jest nowoczesna półautomatyczna piaskarka, która zastąpiła wysłużone już urządzenie. Umożliwia ona znacznie dokładniejsze czyszczenie matryc, będących cennym i niezwykle precyzyjnym narzędziem. Zakup nowego urządzenia zwiększył czystość procesu produkcji i korekcji matryc. Kolejną zaletą piaskarki jest ułatwienie pracy operatora, który nie musi już całymi dniami ręcznie piaskować. Oszczędność czasu pracy pozwala mu na realizację innych, dodatkowych zadań, takich jak: składanie matryc oraz ich umiejscawianie we właściwych lokalizacjach w magazynie, co finalnie przekłada się na optymalizację pracy narzędziowni.

W roku 2020 przeprowadzona została jeszcze jedna, ale niezwykle istotna inwestycja. Zakupiony został nowoczesny zestaw pieców do matryc. Charakteryzuje się on trzykrotnie szybszym czasem nagrzewania, niezwykłą precyzją oraz równomiernością tego procesu. Zgodnie z najnowszymi trendami każda matryca umieszczana jest w osobnej komorze. Ma to niebagatelny wpływ na proces, ponieważ zapobiega ciągłym otwarciom pieca z wieloma matrycami, gdy tak naprawdę potrzebujemy tylko jednej, jak ma to miejsce w przypadku pieców zbiorczych. Kontrola i precyzja mają olbrzymi wpływ na powtarzalność procesu, jak również chroni matryce przed uszkodzeniami, które mogą się wydarzyć wskutek nierównomiernego ich wygrzania. Poczynione inwestycje pozwalają nam lepiej panować nad procesem produkcyjnym w obszarze prasy T3 i umożliwiają lepsze wykorzystanie dostępnego czasu, co niewątpliwie przełoży się na zwiększenie wolumenu produkcji i jakości dostarczanych kształtowników.

Galeria zdjęć