Inicjatywy ekologiczne w Final S.A.

Dzięki inicjatywie pracowników w Final S.A. powstał wydział produkcji zbitek, który odpowiedzialny jest za produkcję opakowań drewnianych z odzysku.

Dział produkcji zbitek jest jednym z działów w spółce Final S.A, który w swojej codziennej pracy dba o obniżanie kosztów. W firmie Final kładzie się wysoki nacisk na aspekty środowiskowe, dlatego związane z tym usprawnienia w większości przypadków są inicjowane przez samych pracowników. Pomysł nowego wydziału rodził się w głowach pracowników już długi czas, ostatecznie został zrealizowany w lutym 2022 roku.

Maksymalne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów to jeden z kluczowych elementów ochrony środowiska. Szczególnie istotny w przypadku surowców naturalnych, takich jak drewno, dlatego skupienie się na jego odzysku powinno być istotne dla wielu firm, które na codziennie korzystają z drewnianych opakowań czy koszy do produkcji.

Dzięki nowemu wydziałowi Final osiąga wiele korzyści. Po pierwsze jest to inicjatywa stworzona z myślą o ochronie środowiska, Spółka ogranicza ilość wyrzucanego odpadu drewnianego, odzyskuje ścinki drewniane, naprawia połamane zbitki, ale także wykorzystuje do produkcji klocki drewniane, które zalegały po wyprodukowanych wlewkach.

Po drugie dzięki tej inicjatywie do firmy płyną również oszczędności. Produkcja odpadu drewnianego została zmniejszona o 70% w stosunku do poprzednich lat. Od początku pracy na wydziale odnotowano oszczędność na poziomie 70 000 zł.

Docelowo Final S.A. planuje, aby przejść na produkcję zbitek na dwóch zmianach co pozwoliłoby firmie uniezależnić się od dostawców zewnętrznych.

Galeria zdjęć