Człowiek, nowoczesność i dekarbonizacja

Trudno jest zliczyć wszystkie branże, które korzystają obecnie z profili aluminiowych w swoich procesach produkcyjnych. Firmy okienne, meblowe, elektroniczne czy z segmentu automotive, od lat bazują na tym półprodukcie.

Jak pokazują światowe trendy zapotrzebowanie na aluminium wciąż rośnie, jednak równocześnie widoczne są także dążenia do tego, by produkcja była jak najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego. Jak w tym kontekście radzi sobie firma Final S.A.?

Przede wszystkim spółka Final to marka mająca ogromne doświadczenie w produkcji profili aluminiowych wykorzystywanych w wielu branżach. Z tego powodu łatwiej jest dostrzegać szerszą perspektywę zmian zachodzących w ujęciu globalnym i różnych trendów w poszczególnych sektorach. Od kilku lat bardzo wyraźnie widać, że zarówno kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak i przedsiębiorstwa działające w jej ramach podjęły zdecydowane kroki w stronę dekarbonizacji i wprowadzania rozwiązań bazujących na zrównoważonej gospodarce energetycznej. Dziś kierunek nastawiony na ekorozwiązania to podstawowa droga dla polskich przedsiębiorstw do uczestnictwa w światowym rynku dostawców. Wyróżnienie firmy Final tytułem Diamentów Forbes’a potwierdza, że można być zarówno proekologicznym, jak i efektywnym biznesowo.

Final realizuje założenia Global Compact
Chęć dokonywania zmian w sposobie działania to jedno. Niezbędne jest jednak odnalezienie odpowiedniego systemu, który będzie wskazywał jakiego rodzaju technologie i inwestycje należy podjąć. W świecie, w którym eko-odpowiedzialność powoli staje się koniecznością coraz częściej obserwujemy podejmowanie konkretnych postanowień i idących za tym działań. Jednym z ważniejszych w tym aspekcie paktów jest Global Compact pod patronatem ONZ. W ramach akcji przedsiębiorstwa na całym świecie dokonują zmian w zakresie przyjmowania polityki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności oraz dobrowolnie przygotowują raporty z postępów. Final, jako część grupy YAWAL, realizuje założenia paktu i dąży do ograniczenia 30% emisji CO2 do roku 2030. Podjęcie tego typu zobowiązania niejako wpisuje się w styl zarządzania firmą Final działającą nieprzerwanie od 1998 roku. Wprowadzenie produkcji ekologicznych profili aluminiowych w całości otrzymywanych z recyklingu to kolejny dowód na to, że technologia może iść w parze z ekologią.


Wchodząc w trzecią dekadę swojej działalności, spółka patrzy w przyszłość z optymizmem. 25 lat doświadczenia, tradycji, stabilności i zaangażowania w rozwój pozwoliło nam zdobyć silną pozycję na rynku i zaufanie klientów. Jubileusz jest okazją do świętowania, ale również do refleksji nad przyszłością i dalszymi planami, które z pewnością będą kierowane ideą zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Chcemy udowodnić, że odpowiedzialny biznes jest nie tylko możliwy, ale również przynosi korzyści na wielu poziomach - od indywidualnego pracownika, przez całą firmę, aż po globalną społeczność. "Final Goes Green" to nie tylko deklaracja; to działanie na rzecz lepszej przyszłości dla nas wszystkich – wyjaśnia Jacek Zimoląg,General Manger Final S.A. - Warto nadmienić, że spółka sukcesywnie inwestuje w rozwiązania ukierunkowane na redukcję zużycia energii w procesie produkcji. Ma to realny wpływ na obniżenie śladu węglowego, co jest niezwykle istotne w kontekście podejścia prośrodowiskowego. Również we współpracy z dostawcami surowców i usług, pracujemy nad inicjatywami redukującymi negatywny wpływ na środowisko. – dodaje.


Nie aluminium, ale człowiek w centrum uwagi
Nie bez powodu mówi się, że nawet najlepsza technologia bez zgranego zespołu ludzi nic nie znaczy. W Final istota dostrzegania człowieka w całym procesie jest bardzo szeroko rozumiana i realizowana. Począwszy od budowy relacji z klientami i koncentracji na ich specyficznych potrzebach, po realizowanie skomplikowanych i często innowacyjnych projektów, a kończąc na tworzeniu silnych więzi pomiędzy pracownikami. Ważną cechą jest też umiejętność elastycznego podejścia do ilości i terminów, co wymaga odpowiedniego zarządzania zarówno produkcją jak i magazynami.
Niezwykle cenna w oczach inwestorów i stałych partnerów biznesowych jest wiarygodność zbudowana na jakości i niezawodności. Kolejny aspekt, w którym widać dbałość o człowieka to współpraca z lokalną społecznością i realizowane akcje edukacyjne z zakresu ekologii. Wśród swoich pracowników, spółka aktywnie promuje inicjowanie działań proekologicznych w oparciu o program sugestii pracowniczych Kaizen.
 
Ponadto, w obliczu toczącej się agresji na terenie Ukrainy Zarząd firmy podjął decyzję o rezygnacji z zakupu aluminium pochodzącego z terenu Rosji. Wszystko to sprawia, że Final jest przyjaznym miejscem dla ludzi, technologii i środowiska naturalnego.

Galeria zdjęć