Dyrektor Handlowy

Dyrektor Handlowy / Członek zarządu

Katarzyna Duraj

k.duraj@final.pl