Profile

Wyciskanie stopów metali nieżelaznych na gorąco ma kilkudziesięcioletnie tradycje. Jego przewagą nad innymi metodami przeróbki plastycznej jest przede wszystkim olbrzymi zakres asortymentu wykonywanych kształtowników. W wyniku tego procesu otrzymać można wyroby: pełne, gdzie ścianki kształtownika nie opasują pustej przestrzeni, oraz puste, gdzie ścianki kształtownika opasują pustą przestrzeń. 

Profile Final

Technologiczny proces przeróbki plastycznej przez wyciskanie opisany jest za pomocą: schematu odkształcenia, nierównomierności odkształcenia, wpływu tarcia, warunków temperaturowych oraz przez podanie ograniczenia stopnia odkształcenia.

Proces wyciskania polega na tym, że metal zamknięty w pojemniku (recypiencie) jest wyciskany przez otwór matrycy i otrzymuje kształt przekroju poprzecznego wyrobu, odpowiadający kształtowi otworu matrycy.

Najbardziej rozpowszechnione są dwa sposoby wyciskania: z wypływem współbieżnym i z wypływem przeciwbieżnym.

  

Jakość:

Naszym klientom gwarantujemy wysoką i stałą jakość wyciskanych w Final S.A. profili aluminiowych. Spełniamy wszystkie najbardziej rygorystyczne wymagania norm jakościowych, dotyczących stosowanego przez nas surowca, a co za tym idzie gwarantujemy również bardzo wysoką jakość produktu finalnego.

Spełnienie kryteriów jakościowych narzuconych przez normy, oraz spełnienie wymagań naszych klientów jest możliwe dzięki:

  •  wysokim kwalifikacjom i ogromnemu doświadczeniu naszego personelu.
  •  ciągłej kontroli procesu i profili przy użyciu nowoczesnych systemów pomiarowych
  •  nowoczesnej technologii wyciskania
  •  nowym i nowoczesnym urządzeniom produkcyjnym
  •  stosowaniu najwyższej jakości matryc oraz stopów aluminium
  •  ciągłemu doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009

Aby móc w sposób ciągły kontrolować parametry jakościowe produkowanych wyrobów, posiadamy nowoczesne urządzenia do monitorowania tych parametrów. Oprócz bardziej szczegółowo opisanego poniżej nowoczesnego optycznego systemu pomiarowego ROMIDOT VISION H300 , posiadamy również wysokiej klasy wyposażenie do badania własności mechanicznych profili aluminiowych:

  • maszynę wytrzymałościową produkcji niemieckiej firmy TesT GmbH
  • twardościomierz Brinnel/Rockwell w zestawie z precyzyjnym mikroskopem, całość produkcji firmy Mitutoyo