Staże i praktyki

STAŻE / PRAKTYKI

Poszukujemy osób, które są zainteresowane podjęciem stażu/ praktyki w różnych działach naszej Firmy. Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności.


Wymagania:

 - studenci / studentki ostatnich lat studiów lub absolwenci,

- zaangażowanie i samodzielność,

- dobra znajomość języka rosyjskiego/angielskiego,

- otwartość, umiejętność znalezienia się w nowych sytuacjach,

- entuzjazm do zdobywania nowych doświadczeń,

- dobra znajomość obsługi komputera,

- umiejętność współpracy z pracownikami różnych działów.


Praktyki/staże odbywać się będą w:

 - dziale finansów,

- dziale personalnym,

- dziale sprzedaży,

- dziale marketingu,

- dziale logistyki,

- sekretariacie,

- dziale jakości,

- dziale utrzymania ruchu,

- wydziałach produkcyjnych (tłocznia, anodownia, pakownia, magazyn).


Oferujemy:

 - zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności,

- współpracę z doświadczonym zespołem,

- dla tych, którzy wykażą największy wkład i zaangażowanie - możliwość otrzymania oferty pracy.

Prosimy o wysyłaenie CV na adres praca@final.pl


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"