Sekcja Administracyjno-Personalna

 

Justyna Jasińska

HR Manager

E-mail: j.jasinska@final.pl

Jesteśmy obecni na runku pracy od 1999r. Pracownicy to największy kapitał każdej firmy. Nasz zespół to zgrana, choć liczna grupa 250 wykwalifikowanych pracowników – specjalistów w swoich dziedzinach. To dzięki osobistemu zaangażowaniu naszych pracowników, poświeceniu, kompetencji i pracowitości osiągamy sukcesy. Dlatego naszym celem jest zatrudnianie najlepszych pracowników, którzy przynoszą ze sobą nowe pomysły, wiedzę, doświadczenie, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności naszej firmy. Realizujemy pomysły nie tylko naszych klientów, ale również naszych pracowników, stwarzając im przyjazne środowisko pracy i wspierając ich w rozwijaniu swoich umiejętności i pasji.