Specjalista ds. Sprzedaży

Zostań członkiem naszego zespołu jako:

Specjalista ds. Sprzedaży

Miejsce pracy : Dąbrowa Górnicza

 

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

• przyjmowanie zamówień od klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej,
• weryfikacja poprawności zamówień pod względem asortymentowym i finansowym oraz ich wprowadzanie do systemu
• kontakt z klientem w sprawach dotyczących zamówień i odpowiedzi na pytania klientów oraz pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
• udzielanie klientom informacji na temat dostępności i warunków sprzedaży produktów
• współpraca z innymi działami w firmie w celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości obsługi klienta i terminowości realizacji zamówień

 

Jeśli:

• posiadasz minimum roczne doświadczenie w obsłudze klienta biznesowego
• znasz język niemiecki lub angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
• umiejętnie posługujesz się systemem MS Office
• posiadasz zdolności komunikacyjne i umiejętności organizacyjne
• jesteś dokładny/a i systematyczny/a w pracy
• masz minimum średnie wykształcenie
• posiadasz umiejętności pracy w zespole
• posiadasz motywacje do budowania pozytywnych relacji i skutecznego rozwiązywania spraw Klientów

To czekamy właśnie na Ciebie !

 

Oferujemy:

• Stabilną pracę w międzynarodowym środowisku,
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym otoczeniu,
• Dodatkową, prywatną opiekę zdrowotną,
• Dofinansowanie do karty Multisport,
• System premiowy,
• Ambitne zadania, możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
• Świadczenia świąteczne.

 

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółkę FINAL S.A. z siedzibą w 42-523 Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest pracownik spółki

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A. i będą udostępniane innym odbiorcom,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty należące do grupy kapitałowej YAWAL oraz inne podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawa z dnia  26  czerwca  1974 r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108),art. 6 ust. 1a i 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A., w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest przeprowadzenie rekrutacji,

7) posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy i po tym okresie zostaną usunięte.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na adres: PRACA@FINAL.PL     

Dodatkowo: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: telefon prywatny, e-mail prywatny przez administratora danych przez Spółkę FINAL S.A. z siedzibą w 42-523 Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9 do kontaktów w celach przeprowadzenia rekrutacji.
2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am)  się z treścią klauzuli informacyjnej.