Specjalista ds. Jakości

Zostań członkiem naszego zespołu jako:

Specjalista ds. Jakości

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

 

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów (baza narzędzi i przyrządów pomiarowych)

 •  prowadzenie pomiarów produkowanych wyrobów (kontrola jakości produkcji) oraz opracowywanie metod mierzenia

 • analiza wyników pomiarów (MSA,SPC)

 • pisanie programów oraz realizowanie pomiarów na skanerze optycznym ASCONA

 • przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych (preparatyka/frezowanie) i twardości

 • realizacja badań własności mechanicznych za pomocą statycznej próby rozciągania oraz pomiarów twardości za pomocą zautomatyzowanych i manualnych twardościomierzy

 • sporządzanie certyfikatów z badań w oparciu o wymagania normatywne i specyficzne wymagania klientów

Jeśli:

 • potrafisz obsługiwać frezarkę

 • znasz dokumentację techniczną ISO

 • znasz podstawowe zagadnienia metrologiczne (mile widziana wiedza z zakresu SPC i MSA)

 • znasz podstawowe narzędzia pomiarowe i potrafisz posługiwać się nimi (suwmiarka, mikrometr)

 • potrafisz czytać i rozumiesz rysunek techniczny

 • potrafisz obsługiwać komputer i znasz środowisko Excel

 • znasz języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (mile widziane)

 • znasz system MRP v SAP(mile widziane)

 

TO CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od poniedziałku do piątku (6.00 – 14.00)

 • prywatną opiekę medyczną

 • kartę Multisport współfinansowaną przez pracodawcę

 • dodatkowe benefity np. paczki na Mikołajki, z okazji Dnia Dziecka

 • Śświadczenia świąteczne premię uzależnioną od wyników Twojej pracy

 • dodatek za nie palenie oraz dojazd do pracy oraz dodatkową premię motywacyjną za brak absencji chorobowej

 • system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

 • szansę uczenia się, wymiany wiedzy i doświadczeń wśród najlepszych

 • ambitne zadania i realne możliwości na rozwój zawodowy i awans

 • dużą swobodę działania i wdrażania swoich pomysłów

 • pracę w młodym, dynamicznym i przyjaznym otoczeniu

 

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółkę FINAL S.A. z siedzibą (42-523) Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest pracownik spółki

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A. i będą udostępniane innym odbiorcom,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty należące do grupy kapitałowej YAWAL oraz inne podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawa z dnia  26  czerwca  1974 r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108),art. 6 ust. 1a i 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A., w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest przeprowadzenie rekrutacji,

7) posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy i po tym okresie zostaną usunięte.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na adres: PRACA@FINAL.PL     

Dodatkowo: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: telefon prywatny, e-mail prywatny przez administratora danych przez Spółkę FINAL S.A. z siedzibą w 42-523 Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9 do kontaktów w celach przeprowadzenia rekrutacji.
2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am)  się z treścią klauzuli informacyjnej.