Specjalista ds.HR

Zostań członkiem naszego zespołu jako:

Specjalista ds. HR

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza/ Herby

Zadania:
• Prowadzenie projektów rekrutacyjnych,
• Udział w kreowaniu polityki personalnej (proponowanie rozwiązań w obszarze działań ukierunkowanych na rozwój pracowników, projektowanie narzędzi i procesów wspierających działania w obszarze ZZL),
• Realizacja projektów z obszaru employer branding mających na celu wzmacnianie wizerunku pracodawcy,
• Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w obszarze działań rekrutacyjnych i rozwojowo – szkoleniowych,
• Współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami kierunkowymi w zakresie praktyk/ staży i bieżącej współpracy,
• Nadzorowanie i organizacja programów praktyk i staży,
• Sporządzanie raportów i analiz z obszaru wskaźników HR-wych,
• Współpraca z kierownictwem Grupy Kapitałowej Yawal S.A. i wspieranie działań HR-owych w spółkach Grupy (Final S.A. i Yawal S.A.).

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia lub pokrewne),
• min 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze rekrutacji, szkoleń, rozwoju pracowników, budowania wizerunku pracodawcy,
• praktyczna znajomość prawa pracy,
• sumienność, systematyczność, inicjatywa w działaniu, kreatywność i samodzielność,
• umiejętności analityczne i bardzo dobra obsługa MS Office (Word, Excel, Power Point),
• komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz przyjazną atmosferę,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjny system premiowy,
• dodatkową opiekę zdrowotną,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• dofinansowanie do karty Multisport.


Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółkę FINAL S.A. z siedzibą (42-523) Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest pracownik spółki

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A. i będą udostępniane innym odbiorcom,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty należące do grupy kapitałowej YAWAL oraz inne podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108),art. 6 ust. 1a i 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A., w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest przeprowadzenie rekrutacji,

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy i po tym okresie zostaną usunięte.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na adres: PRACA@FINAL.PL

Dodatkowo:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: telefon prywatny, e-mail prywatny przez administratora danych przez Spółkę FINAL S.A. z siedzibą w 42-523 Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9 do kontaktów w celach przeprowadzenia rekrutacji.
2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.