Kierownik Utrzymania Ruchu

Zostań członkiem naszego zespołu jako:

Kierownik utrzymania ruchu

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Zakres odpowiedzialności:

• Organizacja pracy działu technicznego, nadzór nad pracą podległego zespołu,
• Zapewnienie ciągłości pracy maszyn produkcyjnych,
• Tworzenie i nadzorowanie realizacji planów przeglądów prewencyjnych,
• Nadzór nad infrastrukturą techniczną zakładu,
• Koordynowanie pracy serwisantów zewnętrznych,
• Przygotowywanie i prowadzenie projektów inwestycyjnych w ramach infrastruktury technicznej,
• Nadzór nad dokumentacją techniczną,
• Nadzór i kontrola realizacji budżetu,
• Współpraca z wydziałami produkcyjnymi i technologami w procesie optymalizacji produkcji,
• Analiza bieżących wskaźników oraz optymalizacja i rozwój działu.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe techniczne,
• Doświadczenie na stanowisku menedżerskim w dziale technicznym,
• Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu działu,
• Doświadczenie we wdrażaniu narzędzi TPM,
• Znajomość nowoczesnych narzędzi utrzymania ruchu i doświadczenie w ciągłej poprawie wydajności i produktywności maszyn,
• Zdolności organizacyjne i komunikacyjne,
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków szkolenia umożliwiające rozwój osobisty i zawodowy,
• Prywatną opiekę medyczną,
• Kartę Multisport współfinansowaną przez pracodawcę,
• Dodatkowe benefity np. paczki na Mikołajki, z okazji Dnia Dziecka i świadczenia świąteczne,
• Premię uzależnioną od wyników pracy,
• Dużą swobodę działania i wdrażania swoich pomysłów.

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółkę FINAL S.A. z siedzibą (42-523) Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest pracownik spółki

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A. i będą udostępniane innym odbiorcom,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty należące do grupy kapitałowej YAWAL oraz inne podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108),art. 6 ust. 1a i 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A., w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest przeprowadzenie rekrutacji,

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy i po tym okresie zostaną usunięte.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na adres: PRACA@FINAL.PL

Dodatkowo:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: telefon prywatny, e-mail prywatny przez administratora danych przez Spółkę FINAL S.A. z siedzibą w 42-523 Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9 do kontaktów w celach przeprowadzenia rekrutacji.
2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.