Informacje dla akcjonariuszy

Siedziba:

FINAL S.A.

ul. Koksownicza 9 
42-523 Dąbrowa Górnicza

Telefon i fax:
Telefon: 48 32 299 00 00,
e-mail: FINAL@FINAL.PL

 

Zarząd:

Tomasz Sęk – Prezes Zarządu

Artur Depta – Członek Zarządu


NIP 573-22-87-848 
REGON:
Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000062921

Kapitał Zakładowy : 24,959,388.60 zł (opłacony w całości)

 

Konta bankowe FINAL S.A.:

Konto bankowe w PLN
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
numer rachunku: 74 1090 2024 0000 0001 1909 5437

Konto bankowe w EUR
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
numer rachunku: 62 1090 2024 0000 0001 1909 5459
Swift WBKPPLPP