Historia

Firma FINAL rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku. Początek działalności firmy wiąże się z rozpoczęciem budowy zakładu produkcyjnego w Dąbrowie Górniczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń".

Faktyczna budowa zakładu rozpoczęła się w lutym 1999 roku i trwała do jesieni tego samego roku. W efekcie powstał nowoczesny wielofunkcyjny budynek, który mieści w sobie trzy hale produkcyjne, pomieszczenia biurowe oraz zaplecza produkcji.

W jednej z hal już latem 1999 roku rozpoczęto montaż nowoczesnej linii produkcyjnej do wyciskania profili aluminiowych produkcji hiszpańskiego potentata w produkcji tego typu urządzeń, firmy GIA. Pierwsze próbne profile aluminiowe zostały wyprodukowane już we wrześniu 1999 roku, natomiast w październiku po rozruchu technicznym rozpoczęła się regularna produkcja profili aluminiowych.

Równocześnie z rozruchem linii wyciskania, rozpoczęła się inwestycja mająca na celu montaż i uruchomienie anodowniRozruch anodowni odbył się w październiku 2001 i od tego czasu mogliśmy już zaoferować klientom nie tylko profile wyciskane, ale również usługi związane z uszlachetnianiem powierzchni wyrobów aluminiowych.

Następną inwestycją była równoczesna budowa nowej hali w której mieści się obecnie magazyn wyrobów gotowych, oraz zakup i montaż drugiej linii technologicznej do wyciskania, która służy do produkcji profili precyzyjnych o zawężonych parametrach jakościowych i wymiarowych. Obie inwestycje rozpoczęły się z początkiem 2005 roku i zostały oddane do użytku w grudniu tego samego roku.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi naszych klientów, w części nowej hali magazynowej wydzielono pomieszczenia w których zostało umieszczone centrum obróbcze. Rozpoczęło ono swoją działalność wiosną 2006 roku. Do centrum została zakupiona maszyna obróbcza CNC, oraz dwie piły dwugłowicowe, co pozwala na wykonanie praktycznie każdego zlecenia wiążącego się z obróbką mechaniczną i cięciem profili. Wydział prefabrykacji jest wciąż rozwijany poprzez rozbudowywanie parku maszynowego, aby zapewnić naszym Klientom możliwość dostaw gotowych wyrobów.

Kolejną inwestycją w naszej firmie jest zakup w grudniu 2006 roku, nowoczesnego urządzenia do precyzyjnego pomiaru geometrii przekroju profili, skanera Vision H300. Urządzenie w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem pozwoli na dokładną kontrolę zgodności kształtu i tolerancji produkowanych profili aluminiowych w odniesieniu do wymogówKlientów zobrazowanych na zaakceptowanych przez nich rysunkach technicznych profili aluminiowych.

W 2013 roku Final przejmuje zarządzanie zakładem produkującym profile aluminiowe zlokalizowanym w Herbach k. Częstochowy. Od tego momentu stajemy się jeszcze bardziej elastyczni w stosunku do wymogów naszych Klientów, poprzez zoptymalizowanie procesu zarządzania narzędziowniami w obu lokalizacjach. Możliwość szybkiego przeniesienia produkcji zleceń z jednej lokalizacji do drugiej pozwala nam na jeszcze lepsze dostosowanie terminów realizacji zamówień naszych Klientów do ich wymagań.

W kwietniu 2014 roku podejmujemy decyzję o kolejnej inwestycji związanej z upgradem prasy 6” na prasę 7”. Decyzja podjęta została w oparciu o analizę potrzeb naszych Klientów oraz sytuacji rynkowej.

Realizując strategię rozwoju firmy, określoną w przyjętej przez nas Polityce ZSZ, cały czas staramy się rozbudowywać naszą ofertę skierowaną do Klientów. Rozwój możliwości produkcyjnych i jakości wyrobów ma na celu poszerzanie naszej oferty i wchodzenie w coraz to nowe segmenty rynku wyrobów aluminiowych.