Ekowizerunek FINAL S.A.

„Biznes przyjazny środowisku. Środowisko przyjazne biznesowi”

Na przełomie kilkunastu lat firma została wyróżniona nagrodami środowiskowymi za uwzględnienie czynnika ekologicznego w zarzadzaniu wartością firmy. Posiada najbardziej znany system pomagający działać biznesowi w sposób zrównoważony środowiskowo-norma ISO 14001. Ekologicznie odpowiedzialny biznes.

Eko Final

 

Patetycznie brzmiące postulaty ekologicznej odpowiedzialności biznesu przenosimy na realne aspekty funkcjonowania firmy. Minimalizujemy negatywny wpływ prowadzonej przez siebie  działalności na środowisko poprzez: ekobiuro, zarządzanie odpadami, ekotransport, edukacja ekologiczna, ekoefektywność. Potrafimy efektywnie wykorzystywać zasoby środowiskowe i materiałowe, sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi, a także budować trwałe relacje z otoczeniem.

Firma rozwija produkty/usługi, które zaspokajają potrzeby klientów i które w sposób optymalny rozwiązują problemy klientów oraz spełniają wymagania ekologiczne (np. stosowanie opakowań proekologicznych, naturalnych etc.)