Zarząd

          Prezes Zarządu

         Magdalena Jagiełło

 

          Wiceprezes Zarządu

         Tomasz Sęk