Zarząd

          Prezes Zarządu

         Tomasz Sęk

 

          Członek Zarządu

         Artur Depta