Polityka ZSZ

    Nadrzędne cele FINAL S.A. wynikają z Misji oraz Wizji Spółki. Wzmacnianie pozycji rynkowej Firmy, jako rzetelnego partnera w zakresie kompleksowej obsługi obejmującej wyciskanie, anodowanie, lakierowanie i obróbkę mechaniczną profili aluminiowych oraz satysfakcja naszych Klientów - poprzez spełnianie ich wymagań i oczekiwań - stanowią priorytety w działaniach pracowników.

     Prowadzimy produkcję i świadczymy usługi ze szczególnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy.

     Realizując te cele, ciągle doskonalimy skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który obejmuje System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015.

Zobowiązujemy się do:

  • ciągłej poprawy obsługi naszych Klientów,
  • spełniania wymagań i przepisów dotyczących działalności Firmy, naszych wyrobów, oddziaływania na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,
  • prowadzenia racjonalnej i nie stwarzającej zagrożeń dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie i przekazywanie do utylizacji lub recyklingu,
  • optymalnego wykorzystywania mediów energetycznych, surowców i materiałów,
  • podnoszenia kwalifikacji, rozwoju świadomości, kształtowania właściwych postaw i wzmacniania zaangażowania pracowników w zakresie jakości wyrobów, ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnienia odpowiednich zasobów do realizacji niniejszej Polityki.

Dąbrowa Górnicza, dn. 10.05.2018r.