Pan Tomasz Sęk - Wiceprezes Zarządu FINAL S.A.

Tomasz Sęk z początkiem kwietnia br. objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Final S.A.

Będzie za procesy zarządzania ofertą produktową, rozwój świadczonych Klientom usług oraz zarządzał będzie procesami produkcji i utrzymania.

Tomasz Sęk od 2017 r. związany był z Grupą Kapitałową Boryszew-Impexmetal. Pełnił tam funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Zakładów Metalurgicznych Silesia S.A. i Huty Oława. Był odpowiedzialny za definiowanie i realizację strategii rozwoju spółek. Wcześniej przez 10 lat pracował dla firmy Harsco Corporation – światowego lidera w branży metalurgicznej, gdzie odpowiednio pełnił funkcję m.in. Dyrektora Operacyjnego i Dyrektora Zarządzającego oraz zasiadał w zarządach spółek z Grupy. Na ostatnio zajmowanym stanowisku zarządzał pięcioma zakładami produkcyjnymi w Polsce, Serbii, Rumunii oraz Czechach, gdzie odpowiedzialny był za proces restrukturyzacji oraz wdrożenie nowych standardów zarządzania po procesie akwizycji.  Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania AGH. Aktualnie realizuje studia Executive MBA na Aix-Marseille University.

Witamy na pokładzie!

Załoga FINAL S.A.