Inwestycje FINAL S.A.

W styczniu 2016 w Final S.A. kończy się szereg inwestycji, w wyniku których zapewnimy naszym Klientom jeszcze lepszy serwis. Celem przeprowadzonych inwestycji jest dążenie całej organizacji do doskonalenia kluczowych kompetencji i we efekcie osiągnięcie doskonałości operacyjnej, zgodnie ze STRATEGIĄ DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ przyjętą przez Final S.A. 

Pierwszą z inwestycji jest modernizacja prasy 7” na 8”polegająca na przebudowie elementów hydraulicznych i konstrukcyjnych i zwiększeniu rozmiaru prasy.Zmiana ta pozwoli nam zwiększyć masę kg/m produkowanych przez nas profili oraz zmniejszyć ograniczenia co do długości profili o dużej masie. W wyniku tej inwestycji będziemy również mogli produkować profile o nieco większych gabarytach niż do tej pory.

Kolejnym etapem planu inwestycyjnego jest montaż nowoczesnego systemu chłodzeniana modernizowanej prasie. W wyniku tych działań Final S.A. poszerza swoją ofertę o dostawy profili aluminiowych w stopie 6082. Poprawa stopnia przesycania profili masywnych pozwoli na osiągnięcie bardzo wysokich własności mechanicznych wyciskanych wyrobów przy zachowaniu pełnej powtarzalności

W procesie ciągłego doskonalenia naszych kompetencji pragniemy zapewnić naszym Klientom coraz wyższą jakość dostarczanych przez nas profili. Z tego powodu nasza anodownia została wyposażona w nowoczesne i wysokowydajne urządzenie do śrutowania. Wprowadzenie śrutowania do naszej oferty pozwoli nam zróżnicować i podnieść jakość powierzchni dostarczanych profili anodowanych.

Oprócz wspomnianych wyżej trzech największych inwestycji na poszczególnych wydziałach produkcyjnych odbywa się szereg mniejszych, lecz nie mniej ważnych modernizacji. Celem każda z nich jest porawa jakości dostarczanych przez Final S.A. produktów  w wyniku eliminacji skręceń, czy uszkodzeń powierzchni profili będących skutkiem ich wewnętrznego obrotu.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom Final S.A. zwiększa swoją elastyczność w stosunku do potrzeb klientów w wyniku możliwości zmiany matryc pomiędzy poszczególnymi prasami, manewrowania planem produkcyjnym w przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności.